Select your language

Welcome to the FroQ blog

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais et Hollandais.
Leider ist der Eintrag nur auf Englisch und Holländisch verfügbar.
這個博客只提供英語和荷蘭語

FroQ is ISO certified

Author: FroQ. Published on 3 juni, 2012.

Froq is ISO 9000 certified. We are very, very, proud but what does it actually mean? And why have we chosen to achieve this certification? ISO stands for International Organization for Standardization and it is the largest organization in defining and managing international standards. In our case we opted for the ISO 19011 certification. This standard defines the quality of processes.

The reason why we chose ISO certification is  that we demonstrate clearly and measurable our processes and operations meet international quality standards. Process thinking is in our DNA. An obvious and important condition because at Froq we work closely together around the world. Clear processes are a must! Furthermore it is enormously challenging create the easiest way to collaborate with our partners.

A continuous process of reviewing and adjusting

From day one all our processes are thought out in every detail and documented. We only had to make our documentation in accordance with ISO norms. And in the end it is always a good idea shine some light on each step in the process and to asses its merits. The end result of this effort was that the official ISO certification audit ran very smoothly. The description of our processes and, more importantly, the knowledge of the people who work with these processes on a daily basis, was judged excellent.

That does not mean we’re ready. This ISO certification is a thing you need to earn over and over again. It is a continuous process of review and, wherever necessary, adjustment. We had to appoint an Internal Auditor and a Quality Manager so they coud work closely with the external certification authority. Together they ensure all processes stay on ISO standards and continue to keep pace with the growth and development of Froq.

What does this mean for you?

In the whole chain that leads from ‘idea to product on the shelves’, taking care of packaging is a small but crucial piece. We tune our processes  in such ways that we can on beforehand rather than checking them in retrospective. A process that is now set to ISO standards. Purely on basis of concerted cooperation.

Whether it’s the way we work with printers, or the way we make agreements with our customers or even how we view ourselves as we throw in our best effort for designers and their design. It is certainty is what we with that we like to secure with this ISO certification for our organization.

Packaging projects simply belong in the best hands. and here, at Froq,  everything is under control!

FroQ is ISO 9000 gecertificeerd. We zijn reuzetrots maar wat betekent dat nu eigenlijk? En waarom hebben we gekozen om de certificering te behalen? ISO staat voor International Organization for Standardization en is de grootse organisatie op het gebied van bepalen en beheren van internationale standaarden. In ons geval hebben we gekozen om voor de ISO 19011 certificering te gaan. Deze norm bepaalt de kwaliteit van processen.

De reden waarom we gekozen hebben voor ISO certificering is dat we daarmee helder en meetbaar aantonen dat onze processen en handelingen voldoen aan internationale kwaliteitsnormen. Procesdenken zit in ons DNA. Dat is uiteraard een belangrijke voorwaarde omdat we binnen FroQ rond de wereld intensief met elkaar samenwerken. Een helder en duidelijk proces is een must! Het is bovendien enorm uitdagend om met onze relaties vorm te geven aan de handigste manier van samenwerken.

Een continu proces van beoordelen en aanpassen

Alle processen bij FroQ zijn vanaf dag één tot in detail uitgedacht en gedocumenteerd. De slag die we moesten maken om dat in overeenstemming met ISO te maken was dan ook niet erg groot. Maar het is altijd goed om elke stap nog eens tegen het licht te houden en op zijn merites te beoordelen. Het eindresultaat van deze inspanning is dat we tijdens de officiële ISO audit soepel door de certificering gekomen zijn. De beschrijving van onze processen én, belangrijker nog, de bekendheid van de mensen die dagelijks met deze processen bezig zijn, werd als uitstekend beoordeeld.

Dat betekent overigens niet dat we nu klaar zijn. Die ISO-certificering moet je blijven verdienen. Er is dan ook een continu proces van beoordelen en, waar nodig, aanpassen. We hebben bij FroQ nu een Internal Auditor en een Quality Manager die nauw samenwerken met de externe certificeringsinstantie. Zij zorgen er samen voor dat alle processen op ISO norm blijven en gelijke tred houden met de groei en ontwikkeling van FroQ.

Wat betekent dit?

In de hele keten van ‘idee tot product in de schappen’ is het verzorgen van de verpakking – de packaging – een klein maar cruciaal stukje. De insteek van FroQ hiervoor is dat we processen zo afstemmen dat we vooraf controleren in plaats van achteraf corrigeren. Een proces dat nu ook aan de ISO normen voldoet. Puur op basis van afgestemde samenwerking.

Of het nu gaat om de manier waarop we met drukkers samenwerken, over de manier waarop we afspraken maken met onze klanten of hoe we onszelf voor designers en hun design inzetten. Zekerheid is datgene wat wij met deze ISO certificering verder borgen in onze organisatie.

Packaging projecten zijn bij ons nu eenmaal in de beste handen. Want bij FroQ is alles onder controle!

对不起,此内容只适用于NederlandsEnglishLeider ist der Eintrag nur auf Nederlands und English verfügbar.Désolé, cet article est seulement disponible en Nederlands et English.