Select your language

Welcome to the FroQ blog

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais et Hollandais.
Leider ist der Eintrag nur auf Englisch und Holländisch verfügbar.
這個博客只提供英語和荷蘭語

The energy of China

Author: FroQ. Published on 12 juni, 2012.

We now have solid ground under our feet in China. The first projects are completed and there are new ones in the starting blocks. Bingyi, our Chinese-speaking project manager has found her way around here at FroQ.  After an initial period of seeding, all is now starting to sprout. And this makes space to sow for the next phase.

High brand awareness

Some things are striking as you walk around more often in China. What stands out in the streets of Shanghai is that the Chinese consumer is much more extrovert. And they don’t mind showing of their success. Cars, watches, bags, clothing. All are by the most expensive brands and more often than not the most luxurious models. And the way brand awareness is experienced is totally in line with this, sometimes equal to pure exhibitionism.

All those copies and fakes you come across – and are generously offered to as a Westerner – are certainly not for the Chinese themselves: As a Chinese you’d better buy nothing instead of buying a fake. Doing just that would show that you really don’t understand.

Opportunities for private label brands

In this context we are very curious about the way supermarkets in China develop. Especially so because of the private labels. Every time we are in Shanghai, we make a tour and visit international and national supermarkets. What sticks is that private label seems to have a hard time getting a foothold. Large foreign supermarkets (including Walmart, Carrefour) have virtually no private label on their shelves. Tesco on the other hand carries a lot of private labels. The cause? Without scientific evidence, we believe that Tesco’s private label is considered as an ordinary label, whereas in other cases private labels are seen as cheap versions. In addition, Chinese people are very brand loyal: the noodles that you ate as a child are most likely the noodles you will give to your child. Obviously we are very curious about the way this develops over the coming years.

We bring quality awareness and continuity

What we bring to China is quality awareness and continuity. We often experienced there is little attention for the whole chain. Everyone focuses on his own part and hardly takes into account the steps before and after the packaging project. Whereas a tight chain is what is needed to deliver a quality product. By continuously offering quality and keeping the focus on just that in every step of the process, trust is created and a significant value position in the minds of the Chinese consumers as well: the product will earn credibility and offers security.

We now know that knowledge and expertise are plenty in China. Besides that the country is full of energy. This is what we are working with now and we ensure that all this  knowledge and energy will be guided. And that’s a wonderful challenge. Something we like especially here at FroQ.

We staan inmiddels met vaste grond onder de voeten in China. We hebben een Chinees sprekende projectmanager aangenomen, Bingyi, en de eerste projecten draaien. Na het zeer belangrijke zaaien komen nu de eerste kiemen op terwijl we al weer bezig zijn met het zaaien voor de volgende stappen.

Hoog merkbewustzijn

Een aantal zaken zijn opvallend als je wat vaker in China rondloopt. Op straat valt op dat de Chinese consument veel extraverter is. Die doet niet moeilijk over het tonen van de eigen successen. Auto’s, horloges, tassen, kleding. Alles van de duurste merken en in de meest luxe uitvoeringen. Het merkbewustzijn ligt daarmee in het verlengde. Soms zelfs op het exhibitionistische af.

Al die namaak die je tegenkomt (en ruimhartig als Westerling krijgt aangeboden) is dan ook zeker niet voor de Chinezen zelf: je kunt beter niets kopen dan een namaakproduct want daarmee toon je aan dat je het echt niet snapt.

De kansen voor Private Label

In dat kader kijken we ook nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in de supermarkten in China. En dan met name naar de Private Label ontwikkelingen. Elke keer als we in Shanghai zijn maken we een rondje langs de internationale en nationale supermarkten. Private label lijkt maar met moeite schapaandeel te krijgen. De grote buitenlandse supermarkten (o.a. Walmart, Carrefour) hebben nauwelijks tot geen  Private Label in de schappen liggen. Tesco voert wel veel Private Label. De oorzaak? Zonder wetenschappelijke onderbouwing denken we dat het Private Label van Tesco eerder wordt gezien als een gewoon label, daar waar het in andere gevallen gezien wordt als goedkope varianten. Daarbij zijn Chinezen erg merkvast: de noedels die je als kind van je moeder kreeg geef je ook aan jouw kind. We zijn erg benieuwd hoe dat zich de komende jaren ontwikkelt.

Wij brengen kwaliteitsbesef en continuïteit

Uiteraard zien we kansen in de Chinese markt. Wij brengen vooral kwaliteitsbesef mee, en continuïteit. We merken dat er in China onvoldoende naar de hele keten gekeken wordt. Iedereen focust zich op zijn stukje en er wordt nauwelijks rekening gehouden met de stap er voor en er na. Juist voor packaging projecten geld dat een goed aansluitende keten een kwaliteitsproduct levert. Door continu kwaliteit te bieden en te sturen op kwaliteit in elke stap van het proces creëer je vertrouwen én een belangrijke waardepositie in het hoofd van Chinese consumenten; het product wordt geloofd en biedt zekerheid.

Wij weten inmiddels dat de kennis en kunde in China meer dan voldoende aanwezig is. Het is een land dat bruist van de energie. Wij leiden die kennis en energie in goede en gefaseerde banen. En dat is een heerlijke uitdaging.

En daar houden we van bij FroQ!

对不起,此内容只适用于NederlandsEnglish

Leider ist der Eintrag nur auf Nederlands und English verfügbar.

Désolé, cet article est seulement disponible en Nederlands et English.